Tìm kiếm Blog này

Saturday, 22 July 2017

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU TP. LONG XUYÊN AG NĂM 2017 - 2018

TOÁN (85 HS)


TIN HỌC (20 HS):
VẬT LÝ (35 HS):
TIẾNG ANH (70 HS):

SINH HỌC (35 HS):NGỮ VĂN (35 HS):HÓA HỌC (35 HS):LỊCH SỬ (12):


ĐỊA LÝ (19):


LỚP CƠ BẢN - ĐẠI TRÀ (84 HS): ** ĐIỂM CHUẨN ĐẠI TRÀ TNH 31 điểm.

VẬT LÝ: 38 (1 lớp 35 em).
HÓA HỌC: 40.5 (1 lớp 35 em).
SINH HỌC: 32 (1 lớp 35 em).
TOÁN: 39,75 (2 lớp 35 em) 
TOÁN - TIN: 38 (15 Toán).
TIN HỌC: 33.5  (1 lớp 20 Tin + 15 Toán).
NGỮ VĂN: 36,75 (1 lớp 35 em).
ANH VĂN: 38,6 (2 lớp 35 em).
LỊCH SỬ: 26.5 (12 em).
ĐỊA LÝ: 25 (19 em).
-------------------------------------------------------------
LỚP CƠ BẢN: 31 (84 HS)
** ĐIỂM CHUẨN LỚP CƠ BẢN  TNH 31 điểm.

Thầy VÕ QUỐC DUY

No comments:

Post a comment

Hãy thoải mái khi gửi nhận xét và câu hỏi cho chúng tôi. Chân thành cảm ơn!