Tìm kiếm Blog này

Wednesday, 20 June 2018

ĐIỂM THI TUYỂN SINH 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU 2018 -2019 (TẤT CẢ CÁC MÔN)

ĐIỂM CHUẨN CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU NĂM 2018-2019:
ĐẠI TRÀ: 28.75đPHÒNG 1PHÒNG 2


PHÒNG 3


PHÒNG 4


PHÒNG 5


PHÒNG 6


PHÒNG 7


PHÒNG 8


PHÒNG 9


PHÒNG 10


PHÒNG 11


PHÒNG 12


PHÒNG 13


PHÒNG 14


PHÒNG 15


PHÒNG 16


PHÒNG 17


PHÒNG 18


PHÒNG 19


PHÒNG 20


PHÒNG 21


PHÒNG 22


PHÒNG 23


PHÒNG 24


PHÒNG 25


PHÒNG 26


PHÒNG 27


PHÒNG 28


PHÒNG 29


PHÒNG 30


PHÒNG 31PHÒNG 32


PHÒNG 33


PHÒNG 34


PHÒNG 35


PHÒNG 36


PHÒNG 37


PHÒNG 38


PHÒNG 39


PHÒNG 40 (HẾT)

No comments:

Post a comment

Hãy thoải mái khi gửi nhận xét và câu hỏi cho chúng tôi. Chân thành cảm ơn!