Tìm kiếm Blog này

Wednesday, 20 June 2018

ĐIỂM THI TUYỂN SINH 10 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN - AN GIANG NĂM 2018 - 2019 (TẤT CẢ)


ĐIỂM CHUẨN NGUYỄN HIỀN NĂM 2018-2019:
NV1: 26.5đ NV2: 30đ


PHÒNG 1:


PHÒNG 2:PHÒNG 3:


PHÒNG 4:


PHÒNG 5:


PHÒNG 6:


PHÒNG 7:


PHÒNG 8:


PHÒNG 9:


PHÒNG 10:


PHÒNG 11:


PHÒNG 12:


PHÒNG 13:


PHÒNG 14:


PHÒNG 15:


PHÒNG 16:


PHÒNG 17:


PHÒNG 18:


PHÒNG 19:


PHÒNG 20:


PHÒNG 21:


PHÒNG 22:


PHÒNG 23:


PHÒNG 24:


PHÒNG 25:


PHÒNG 26:


PHÒNG 27:


PHÒNG 28:


PHÒNG 29:


PHÒNG 30:


PHÒNG 31:


PHÒNG 32:


PHÒNG 33:


PHÒNG 34:


PHÒNG 35 (HẾT).

No comments:

Post a comment

Hãy thoải mái khi gửi nhận xét và câu hỏi cho chúng tôi. Chân thành cảm ơn!