Tìm kiếm Blog này

Wednesday, 20 June 2018

ĐIỂM THI TUYỂN SINH 10 TRƯỜNG THPT SƯ PHẠM THỰC HÀNH TP. LONG XUYÊN AG NĂM 2018 - 2019

ĐIỂM CHUẨN SPTH NĂM 2018-2019:
NV1: 29.5đ NV2: 30.5đ


PHÒNG 1:


PHÒNG 2:PHÒNG 3:


PHÒNG 4:


PHÒNG 5:


PHÒNG 6:


PHÒNG 7:


PHÒNG 8:


PHÒNG 9:


PHÒNG 10:


PHÒNG 11:


PHÒNG 12:


PHÒNG 13:


PHÒNG 14 (HẾT)

No comments:

Post a Comment

Hãy thoải mái khi gửi nhận xét và câu hỏi cho chúng tôi. Chân thành cảm ơn!