Tìm kiếm Blog này

Wednesday, 19 June 2019

DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG TÂM THỦY TIÊN TRÚNG TUYỂN SINH 10 TRƯỜNG CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU LONG XUYÊN AN GIANG 2019 - 2020

Em NGUYỄN HOÀNG TÂN đậu thủ khoa thuộc lớp chuyênToán 48.25 điểm


DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG TÂM THỦY TIÊN TRÚNG TUYỂN TRƯỜNG LONG XUYÊN, NGUYỄN HIỀN, SPTH VÀ CÁC TRƯỜNG KHÁC


No comments:

Post a comment

Hãy thoải mái khi gửi nhận xét và câu hỏi cho chúng tôi. Chân thành cảm ơn!