Tìm kiếm Blog này

Wednesday, 19 June 2019

ĐIỂM THI TUYỂN SINH 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU 2019 -2020 (TẤT CẢ CÁC MÔN)

ĐIỂM CHUẨN CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU NĂM 2019-2020:
ĐẠI TRÀ: 30.75đ
 PHÒNG 1:
  PHÒNG 2:
  PHÒNG 3:

  PHÒNG 4:
  PHÒNG 5:
  PHÒNG 6:
  PHÒNG 7:
  PHÒNG 8:
  PHÒNG 9:
  PHÒNG 10:
  PHÒNG 11:
  PHÒNG 12:
  PHÒNG 13:
  PHÒNG 14:
  PHÒNG 15:
  PHÒNG 16:
  PHÒNG 17:
  PHÒNG 18:
  PHÒNG 19:
  PHÒNG 20:
   PHÒNG 21:
    PHÒNG 22:
    PHÒNG 23:
    PHÒNG 24:
    PHÒNG 25:
    PHÒNG 26:
    PHÒNG 27:
    PHÒNG 28:
    PHÒNG 29:
    PHÒNG 30:
    PHÒNG 31:
    PHÒNG 32:
    PHÒNG 33:
    PHÒNG 34:
    PHÒNG 35:
    PHÒNG 36:
    PHÒNG 37:

No comments:

Post a comment

Hãy thoải mái khi gửi nhận xét và câu hỏi cho chúng tôi. Chân thành cảm ơn!