Tìm kiếm Blog này

Video

*NEW!* TỔNG KẾT PHÁT THƯỞNG TRUNG TÂM DẠY THÊM THỦY TIÊN 2015-2016 (P4)
1. MỪNG NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY 20-11-2015

Thành lập Cty TNHH Dạy Thêm Học Thêm D&T - Mừng 20-11-2014 - Mừng Cindy tròn 1 tuổi (Phần 1)

Thành lập Cty TNHH Dạy Thêm Học Thêm D&T - Mừng 20-11-2014 - Mừng Cindy tròn 1 tuổi (Phần 2)

Thành lập Cty TNHH Dạy Thêm Học Thêm D&T - Mừng 20-11-2014 - Mừng Cindy tròn 1 tuổi (Phần 3)

Thành lập Cty TNHH Dạy Thêm Học Thêm D&T - Mừng 20-11-2014 - Mừng Cindy tròn 1 tuổi (Phần 4)

Thành lập Cty TNHH Dạy Thêm Học Thêm D&T - Mừng 20-11-2014 - Mừng Cindy tròn 1 tuổi (Phần 5)

Thành lập Cty TNHH Dạy Thêm Học Thêm D&T - Mừng 20-11-2014 - Mừng Cindy tròn 1 tuổi (Phần 6)

Thành lập Cty TNHH Dạy Thêm Học Thêm D&T - Mừng 20-11-2014 - Mừng Cindy tròn 1 tuổi (Phần 7)

2. TỔNG KẾT PHÁT THƯỞNG 2013-2014

Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Cty TNHH Dạy Thêm - Học Thêm D&T 2013-2014 (Phần 1)

3. TỔNG KẾT PHÁT THƯỞNG 2014-2015

Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Cty TNHH Dạy Thêm - Học Thêm D&T 2014-2015 (Phần 1)

Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Cty TNHH Dạy Thêm - Học Thêm D&T 2014-2015 (Phần 2)

Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Cty TNHH Dạy Thêm - Học Thêm D&T 2014-2015 (Phần 3)

Lễ Tổng Kết Phát Thưởng Cty TNHH Dạy Thêm - Học Thêm D&T 2014-2015 (Phần 4)

4. TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 2015-2016

TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2015 TRUNG TÂM DẠY THÊM HỌC THÊM D&T (P1)

TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2015 TRUNG TÂM DẠY THÊM HỌC THÊM D&T (P2)

TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2015 TRUNG TÂM DẠY THÊM HỌC THÊM D&T (P3)

TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2015 TRUNG TÂM DẠY THÊM HỌC THÊM D&T (P4)

5. MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM TRUNG TÂM D&T 2011

MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN 20 - 11 TRUNG TÂM D&T 2011 (P1)

MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN 20 - 11 TRUNG TÂM D&T 2011 (P2)

MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN 20 - 11 TRUNG TÂM D&T 2011 (P3)

MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN 20 - 11 TRUNG TÂM D&T 2011 (P4)

No comments:

Post a comment

Hãy thoải mái khi gửi nhận xét và câu hỏi cho chúng tôi. Chân thành cảm ơn!